Δείγματα Βιογραφικού Σημειώματος

 

Η πρώτη εντύπωση ενός εν δυνάμει υπαλλήλου, διαμορφώνεται, συνήθως, από τον τρόπο σύνταξης και την παρουσίαση του βιογραφικού του σημειώματος. Εδώ μπορείτε να βρείτε υποδείγματα βιογραφικών σημειωμάτων με βάση τα ευρωπαικά πρότυπα, για φοιτητές, αποφοίτους και υπαλλήλους. Σας προτείνουμε να τα ακολουθήσετε.

 

 

Παρακαλώ μη ξεχάσετε να βάλετε τη φωτογραφία σας!

Go Back