Job Trust е консултантска фирма за подбор и набиране на персонал, намираща се в Солун (Гърция), специализирана в намиране, интервюиране и обучение кадри за хотели и предприятия. Гърция е доста известна в туристическата индустрия и нашата цел е да бъдем най-добрата агенция за наемане на клиенти и кандидати в целия свят.

Целта на нашата компания е както да осигури работни места за кандидатите в компании , които ще засилят тяхната професионална кариера, така и да дава възможност на нашите партньори в наемането на служители, покривайки своите работни изисквания.

Нашите критерии за подбор се основават винаги на високи стандарти. В зависимост от изискванията на нашите клиентски запитвания, ние правим предварителен подбор на персонала за всеки сектор по уникален и най-ефективен метод, за да се осигурят възможно най-качествените услуги.

Ние провеждаме индивидуални интервюта с всички кандидати, оценяваме тяхното ниво на английски и други езици, както и техните познания и желание за работа, техния външен вид, поведение, изразяване, мотивация и личност. Всеки кандидат попълва психолочески тест, който оценява неговата адаптация в нова стресова среда, общителност, емоционална стабилност, както и желанието да обслужва клиентите. Тази процедура ни помага да намалим броя на кандидатите, които напускат хотелите/фирмите преди края на договорите им.

Освен начинаещи в нашата база данни хотели, може да откриете и кандидати, които имат вече натрупан трудов опит в луксозни хотели, с които сме работили преди. Ние сме готови да предоставим справка за тях, при необходимост.

Ние сме тук не да продаваме , а да решаваме и да обслужваме!

 • Висок критерий при подбор
 • Добри работници
 • Намаляване на текучеството

Job Trust Test / интервю

 • Ниво на английски и други езици
 • Работни познания
 • Желание за работа
 • Външен вид
 • Поведение
 • Изразяване
 • Мотивация
 • Персоналност
 • Насърчаване
 • Адаптация в стресова среда
 • Общителност
 • Емоционална стабилност