Η Job Trust  προσφέρει εργασία σε διάφορους τομείς και βιομηχανίες στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε θέσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Γερμανία και την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μην διαστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.