Η Job Trust είναι μια Εταιρία Πρόσληψης & Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη ( Ελλάδα ) η οποία ειδικεύεται στην εύρεση εργασίας με συνεντεύξεις και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για τις επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία.

Η Ελλάδα φημίζεται για τη βιομηχανία Τουρισμού και ο στόχος μας είναι να αναγνωριστούμε ως μια ανώτερη εταιρία ευρέσεως εργασίας για τους πελάτες και τους υποψηφίους σε όλο τον κόσμο.

Ένας διττός στόχος της εταιρείας μας είναι να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας για τους υποψήφιους εργαζόμενους σε εταιρείες οι οποίες θα ενισχύσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, καθώς και να δώσουμε την ευκαιρία στους συνεργάτες μας, να απασχολήσουν προσωπικό το οποίο θα καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις της εργασίας τους με απόλυτη επιτυχία.

Τα κριτήρια επιλογής μας βασίζονται πάντα σε υψηλά πρότυπα. Ανάλογα με τα αιτήματα και τις απαιτήσεις των πελατών μας κάνουμε μια προ - επιλογή του προσωπικού του κάθε τμήματος με μια μοναδική και αποτελεσματικότατη μέθοδο για να παρέχουμε πάντα την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών.

Πραγματοποιούμε ατομικά συνεντεύξεις με όλους τους υποψηφίους, αξιολογώντας το επίπεδο τους στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες μαζί με τις γνώσεις τους και την προθυμία τους να εργαστούν, την εμφάνιση, τη συμπεριφορά, την έκφραση, τα κίνητρα και την προσωπικότητα τους. Κάθε υποψήφιος συμπληρώνει ένα ψυχολογικό τεστ, το οποίο αξιολογεί την ενθάρρυνσή τους, την προσαρμογή σε ένα νέο αγχωτικό περιβάλλον, την κοινωνικότητα, τη συναισθηματική σταθερότητα, την προθυμία να εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Η διαδικασία αυτή μας βοηθά να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των υποψηφίων που εγκαταλείπουν τα ξενοδοχεία / εταιρείες πριν από τη λήξη της σύμβασής τους .

Εκτός από αρχάριους υποψήφιους στη βάση δεδομένων μας, τα ξενοδοχεία μπορούν να βρουν και αιτούντες που έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στα πολυτελή ξενοδοχεία που συνεργαστήκαμε στο παρελθόν. Είμαστε πρόθυμοι να παρέχουμε αναφορές για τους συνεργάτες όποτε χρειαστεί.

Δεν είμαστε εδώ για να πουλήσουμε , είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε !

Δεν είμαστε εδώ για να πουλήσουμε , είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε!

 • Υψηλά κριτήρια επιλογής
 • Καλοί εργαζόμενοι 
 • Μικρό κύκλο εργασιών

Job Trust Test & Συνέντευξη

 • επίπεδο στα αγγλικά και άλλες γλώσσες
 • γνώση δουλειάς
 • προθυμία για εργασία
 • εμφάνιση
 • συμπεριφορά
 • έκφραση
 • κίνητρο
 • προσωπικότητα
 • ενθάρρυνση
 • προσαρμογή σε ένα νέο αγχωτικό περιβάλλον
 • κοινωνικότητα
 • συναισθηματική σταθερότητα